De Banjo: basiskennis voor het spelen op een banjo

In deze post zal door gast blogger Ron de basiskennis over de Banjo uitgelegd worden. Ron is een ervaren Banjo speler en speelt in verschillende (big) bands. Hij raadt aan om altijd les te nemen als je gitaar of banjo wilt leren spelen. Hieronder zijn uitgebreide post!

Het verschil tussen de gitaar en de banjo

Het verschil tussen een gitaar en een banjo lijkt klein maar dit is niet zo. Een gitaar is een kwarteninstrument en een banjo een kwinteninstrument met maar 4 snaren. Dit houdt in dat de snaren van een gitaar een kwart uit elkaar liggen en bij een banjo een kwint, net als b.v. bij een viool. De tenor banjo kent ook weer twee verschillende stemmingen n.l. de jazz-stemming en de folk- of Ierse stemming. Ik zal het in deze blog houden bij de tenorbanjo met de Jazz stemming, n.l de snaren C-G-D-A. De gitaar heeft zoals bekend zal zijn E-A-D-G-B-E. Er zijn meerdere soorten banjo’s met verschillende stemmingen, waaronder ook de bekende Clawhammer banjo met 4 snaren en 1 halve snaar. Duidelijk is wel dat er grote verschillen zijn, dat zich laat vertalen naar een totaal verschillende vingerzetting van gelijkluidende akkoorden. Om goed onderscheid te maken in de verschillende vingerzettingen, werd het voor mij dus erg belangrijk om de logica achter akkoorden te herkennen.  (bronvermelding: Ik wil in dit kader Kees Jasperse onder de artiestennaam CO ATPRESS benoemen voor zijn creatie het EI van CO, dat voor mij in al die jaren een grote vraagbaak is geweest voor de logica achter de akkoorden).

Banjo
Uitleg Banjo

 

Voor 3 lessen van de Amerikaanse Banjo leraar Tony Trischka klik je hier

Akkoorden

Een akkoord is opgebouwd uit verschillende op elkaar gestapelde tonen. De mogelijkheden zijn uitgebreid en vooral in de Jazz kan veel.  Om simpel te beginnen bespreek ik hier een aantal basis akkoorden. Ik zal dit doen in de toonsoort C aan de hand van de Majeur C-Toonladder n.l. C-D-EF-G-A-BC Er zijn natuurlijk meerdere toonladders. Hierin zit een structuur n.l het “-” in de hierboven genoemde Majeur C-Toonladder betekend dat er sprake is van een extra halve toonsafstand en daarmee van bijvoorbeeld C-D een hele toonsafstand, dit houdt dus in dat er in deze toonladder van EF en van BC sprake is van een halve toonsafstand. Op de plaats van de streepjes past dus een andere toon.  In dit voorbeeld wordt dit dan:    C#  D#   F#  G#  A# C – D – EF – G – A – BC (C is het octaaf van de 1e C)   Db  Eb   Gb  Ab  Bb   Zoals we zien zitten er 5 extra tonen in want de kruizen en de daaronder genoteerde mollen klinken hetzelfde.  Hiermee zijn tegelijkertijd ook alle toonsoorten benoemd die in verschillende soorten van toonladders worden gebruikt.

Terug naar de Majeur toonladder van C.  De toonsafstanden zoals benoemd zijn het best zichtbaar op de piano ook daar zijn 5 zwarte toetsen met 7 witte toetsen in 1 octaaf de witte toetsen zijn in C = C-D-EF-G-A-BC (c= het octaaf) en de zwarte toetsen ertussen zijn de kruizen of de mollen.  Om dit nu nog inzichtelijker te maken vervang ik de noten door getallen.  In dit voorbeeld wordt dit dan:    1#  2#   4#  5#  6# 1 – 2 – 34 – 5 – 6 – 78 (8 is het octaaf van de 1)   2b  3b   5b  6b  7b  Dit lijkt lastig maar éénmaal tussen de oren is dit van onschatbare waarde voor het bouwen van akkoorden. Dit schema past n.l. op elke toonladder.  Het akkoord aangeduid met het akkoord symbool C-Maj of gewoon C bestaat uit drie tonen, n.l  [C, E, G] of omgezet in bovengenoemd schema [1, 3, 5]  Een simpel liedje bestaat uit drie akkoorden n.l in de C toonladder C (een aantal maten), gevolgd door F (vaak twee maten), gevolgd door C (een aantal maten) gevolgd door F C en G7 daarna terug naar C. Het is dus belangrijk om te weten hoe deze F en G7 er uit zien. De akkoord volgorde in dit voorbeeld wordt dus in een 16 maten schema:  C/-/-/-/-/-/F//C/-/-/-/-/-/F/G7. Terug naar C en herhalen  Omgezet volgens het getallen schema vervangen we de letters weer voor cijfers en krijgen we dus dit.  1/-/-/-/-/-/4/-/1/-/-/-/-/-/4/-/57. Terug naar 1 en herhalen. Dit geldt dan weer voor elke toonsoort, en daarmee kunnen we dus voor elke toonsoort de meest logische akkoorden vinden van een simpel liedje.  Het majeurakkoord F of gewoon F bestaat uit de tonen [F, A, C] oftewel gelijk aan [1, 3, 5] we spelen dit akkoord in een liedje in de C toonsoort. Maar teruggedacht naar de getallenreeks moeten we het akkoord opbouwen uit de F-majeurtoonladder gebruiken. Net zoals hiervoor omschreven voor het akkoord C-majeur

Om nu te zien of dit klopt zal ik het voorbeeld geven.  Een toonladder bestaat uit de volgende tonen en toonsafstanden.     1 – 2 – 34  – 5 – 6 – 78 (8 is het octaaf van de 1) In de C toonlader hebben wegezien dat tussen de tonen E en F en de tonen B en C geen mollen of kruizen passen. We vullen dus nu gewoon de getallen reeks in beginnend met F. F is dus 1.   F – G – ABb – C – D – EF (F is het octaaf van de F)  We zien dus dat het klopt het akkoord F-maj of gewoon F bestaat uit [1, 3, 5] = [F, A, C]  We doen het zelfde voor het septiemakkoord G7, waar bij we dus de G majeur toonladder gebruiken, terwijl het G7 akkoord wordt gespeeld in een liedje in de C toonsoort.  G7 bestaat uit [1, 2, 5, b7]  [G, B, D, F]  1 – 2 – 34 – 5 – 6 – 78 (8 is het octaaf van de 1) Tussen de tonen E en F en de tonen B en C passen geen mollen of kruizen. We vullen dus nu gewoon de getallen reeks in beginnend met G. G is dus 1.  G – A – BC – D – E – F#G (G is het octaaf van de 1)  Ook hier blijkt het te kloppen de met een halve noot verlaagde zeven
{b7}(septiem) is in de G- toonsoort een F. Dus [1, 2, 5, b7] [G, B, D, F].

Hier nog een (Engelstalige) instructie video die je wellicht kan helpen:

Ik hoop dat je iets geleerd hebt over het spelen op een banjo en de structuur van de akkoorden.

Heb je vragen? Stel ze hieronder!

Opt In Image
Gratis Gitaarlesboek + 4 video gitaarlessen!
Alle lessen in een ebook gratis opgestuurd krijgen via de mail?

Met gitaarles oefenboek + 4 videolessen leer je 28 liedjes met 4 akkoorden spelen. Alle lessen die je op de site vindt komen terug in het ebook. Alle lessen in 1 boek bij elkaar.

Het enige wat je hoeft te doen is je gegevens in te vullen en je ontvangt het gitaarles oefenboek via de mail, helemaal gratis.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.